Ja se nesanice brzo rješim. Uvijek brojim do tri, i gotovo. – Samo do tri? – Pa dobro, nekad i do pola četiri… | Smijesne.com
Smijesne.com